Velasco Storage$45(Angleton, TX)

Velasco Storage 1021 N Velasco St. Angleton, Tx 77515 Units for rent 5x10 are $45, 10x10 are $60 No office on site, call Lisa 832-987-2742 or Faith 832-429-8495